RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START 300+

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w związku z nowymi regulacjami prawnymi program rządowy Dobry Start (300+ dla ucznia) jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowym założeniem programu jest składanie wniosków o przyznanie świadczenia 300+ jedynie
drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub portalu empatia.mpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną.  

 

W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021 r. w godzinach 11.00 – 14.00 dla osób wykluczonych cyfrowo w celu  przejścia przez elektroniczny  proces składania wniosków ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie pełnić dyżur w Urzędzie Pocztowym
w Kolbudach przy ul. Bukowskiego 3.

 

Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z pomocy eksperta ZUS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, iż PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim rozpoczęło pracę nad otwarciem Klubu wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w ramach odpłatnej działalności statutowej. 

 
Osoby zainteresowane, które poszukują dla swojego dziecka, rodzica lub innego członka rodziny z niepełnosprawnością stałego, dziennego miejsca pobytu, gdzie wysoko wykwalifikowana kadra zapewni: 

  

 • kompleksową usługę  opiekuńczą 
 • zajęcia terapii zajęciowej 
 • utrzymanie poziomu funkcjonalnego 
 • integrację społeczną   
 • dodatkowe usługi wg potrzeb 

   A także jeśli potrzebują doraźnej opieki wytchnieniowej lub opieki wieczornej lub weekendowej dla swojego podopiecznego,

  mogą kontaktować się z PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu 058 773 21 00 lub mailowo na adres biuro@psonipruszczgd.org.pl 

Do pobrania ulotka-klubwsparciadziennego.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NA MOCY ZARZĄDZENIA NR 13/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUDACH z dnia 18 grudnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że piątek 28 maja 2021 r. będzie dla pracowników GOPS Kolbudy dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach będzie nieczynny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przez cały grudzień w Gminie Kolbudy funkcjonował będzie Telefon Zaufania dedykowany dzieciom i młodzieży. Pod numerem 797 120 215 dyżur pełnić będzie psycholog kliniczny. Specjalista chętnie porozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z izolacją i nauką w trybie zdalnym, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania w warunkach pandemii. Porady będą udzielane również rodzicom, którzy zauważą niepokojące zachowania u swoich dzieci. 

Informacja o nowej formie pomocy udzielanej anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji przekazywana będzie uczniom przez wychowawców podczas lekcji. Stosowna informacja na ten temat przekazana zostanie dyrektorom placówek oświatowych.

HARMONOGRAM GRUDNIOWYCH DYŻURÓW:

Dzień miesiąca (grudzień)

Dzień tygodnia

Wykonywanie usług od–do

1

Wtorek

14:15-15:15

2

Środa

-

3

Czwartek

19:15-20:15

4

Piątek

19:30-20:30

5

Sobota

18:00-20:00

6

Niedziela

-

7

Poniedziałek

14:15-15:15

8

Wtorek

14:15-15:15

9

Środa

14:00-15:00

10

Czwartek

-

11

Piątek

-

12

Sobota

9:00-10:00

13

Niedziela

-

14

Poniedziałek

14:15-15:15

15

Wtorek

14:15-16:15

16

Środa

-

17

Czwartek

19:00-20:00

18

Piątek

19:00-20:00

19

Sobota

18:00-20:00

20

Niedziela

17:00-20:00

21

Poniedziałek

14:15-15:15

22

Wtorek

14:15-15:15

19:00-20:00

23

Środa

14:00-17:00

24

Czwartek

-

25

Święto

Piątek

17:00-20:00

26

Święto

Sobota

18:00-20:00

27

Niedziela

17:00-20:00

28

Poniedziałek

14:15-15:15

29

Wtorek

14:15-15:15

19:00-20:00 

30

Środa

14:15-15:15

19:00-20:00 

31

Czwartek

14:15-15:15

19:00-20:00

Dyżury Telefonu Zaufania zostały sfinansowane ze środków Gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program "Wspieraj Seniora"

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zgłoszenia do Programu można dokonać poprzez kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach lub poprzez ogólnopolską infolinię
uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zarządzeniem nr 7/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach z dnia 19 grudnia 2019 r. w dniu 17.08.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach będzie nieczynny .

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach w roku 2020 realizuje nastepujące programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :
 
Program "Opieka Wytchnieniowa"
opieka_wytchnieniowa.pdf
 
Program "Opieka 75+"
opieka_75_.pdf
 
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
asystent.pdf
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zapytanie ofertowe dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kolbudy
 
zapytanie_ofertowe_-_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych.docx
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
INFORMACJA
dot. nowego okresu świadczeniowego w 2020 r.
 
informacja_nowy_okres_swiadczeniowy_2020r.docx
 
 
 

 

INFORMACJA
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 
W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, informujemy, że tutejszy Ośrodek od dnia 17.03.2020 r. do odwołania
pozostanie nieczynny na przyjęcia interesantów.
 
Zawieszone do odwołania pozostają także spotkania grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pozostała działalność członków Zespołu odbywać się będzie bez zmian.
 
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mail.
 
W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się z pracownikiem GOPS.
 
GOPS Kolbudy - tel.: 58 682 72 89         e-mail: gops@gopskolbudy.pl
 
Pracownicy socjalni: 58 682 72 89 wew. 10 lub 11         kom. 571 206 262
 
Świadczenia rodzinne: 58 682 72 89 wew. 12 lub 13
 
Przewodniczący/Z-ca Zespołu Interdyscyplinarnego: 571 206 254(275)
 
Telefon alarmowy UG Kolbudy: 533 444 736 lub 530 072 074

Infolinia NFZ: 800 190 590

Tel. alarm. PSSE w Pruszczu Gd.: 503 397 415

Tel. inform. PSSE w Pruszczu Gd.: 58 683 50 94
 
plakat_koronawirus.odt
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

misją Fundacji jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.
 
Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia  800 100 100  (więcej informacji  >>TUTAJ ).
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis  >>TUTAJ .
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Izabela Małyska
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                     

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Od 1 maja 2020 roku mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił będzie zbyt duże obciążenie będą mogli liczyć na wsparcie finansowe samorządu. Rada Gminy Kolbudy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.
 
Szczegóły: Program osłonowy
 
 
 
 
Mama na etacie - edycja 2
 
Informujemy, że ruszyła rekrutacja do drugiej edycji Programu Specjalnego " Mama na etacie 2 ", w ramach którego można uzyskać różnorodne formy wsparcia oraz atrakcyjne bonusy w trakcie poszukiwania zatrudnienia.
 
W ramach programu dostępne będzie wsparcie ekspertów, rekruterów, wizażystów, a także możliwość podniesienia kompetencji poprzez warsztaty, staże oraz otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Ponadto przewidziane jest także wsparcie po znalezieniu zatrudnienia.
 
Program skierowany jest do bezrobotnych Pań zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy , posiadających status matki wychowującej co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia, które powracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ostatnich 12. miesięcy.
 
Więcej informacji dostępnych pod numerami telefonów Gdańskiego Urzędu Pracy:
58 732 52 83,    58 732 52 33,     58 732 52 35
 
szczegóły:
 
 
 
 
 
UWAGA

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach zwraca się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o pomoc i wsparcie osób które z uwagi na swoją trudną sytuację życiowe mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą sezon zimowy.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz przebywające w złych warunkach mieszkaniowych.

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, zwracamy się z prośba o zgłoszenie do Policji, Straży Gminnej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji.
 

Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

1)       Ogrzewalnia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących Przystań - Gdańsk, ul. Mostowa 1a, tel. 500 261 484

2)       Noclegownia im. Św. Brata Alberta - Gdańsk, ul. Żaglowa 1, tel. 58 342 13 14

3)       Schronisko Stowarzyszenia „DOM” (wymagane skierowanie) – Kolbudy, ul. Wybickiego 37, tel. 503 441 868

4)      Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "PROMETEUSZ" (wymagane skierowanie) - Gdańsk, ul.   Zakopiańska 40, tel. 731 345 490

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, że w dniu 22.11.2019 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy w Kolbudach (sala 101) odbędzie się giełda pracy.

Giełda zorganizowana zostanie we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy, a znajdziecie na niej Państwo aktualne oferty pracy lokalnych firm oraz wsparcie doradcy zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

Ogłoszenie dla rodzin o możliwości uzyskania wsparcia asystenta rodziny (Ustawa "za życiem")

 

Ogłoszenie dla rodzin wspierających

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1 informuje, że realizuje Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

Program   skierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności
i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności     stałej     lub   długotrwałej   opieki   lub   pomocy   innej     osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz   koniecznością   stałego   współudziału   na   co   dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

W 2019 roku ustalony jest limit wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu w wysokości:

- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitu jest bezpłatna . Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonego limitu uzależnione jest od dochodu.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS Kolbudy.

 

 

 

 

 

 
Dłuższe godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach
W związku z możliwością składania od dnia 01.08.2019 r. wniosków o świadczenie wychowawcze oraz wniosków o świadczenie "Dobry start" w formie papierowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach wydłuża godziny swojej pracy:
01.08.2019 r. (czwartek) - od godz. 7:30 do godz. 18:00
02.08.2019 r. (piątek) - od godz. 7:30 do godz. 18:00
03.08.2019 r. (sobota) - od godz. 9:00 do godz. 13:00
 
 
 
 
 
Nowy okres świadczeniowy
Informacja dostępna poniżej:
 
informacja_nowy_okres_swiadczeniowy.docx
 
 
 
 
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Informacja dostępna poniżej:
 
informator_wsparcie_osob_niepelnosprawnych_i_ich_opiekunow_na_www.pdf
 
 
 
 
UWAGA

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach zwraca się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o pomoc i wsparcie osób które z uwagi na swoją trudną sytuację życiowe mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą sezon zimowy.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz przebywające w złych warunkach mieszkaniowych.

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, zwracamy się z prośba o zgłoszenie do Policji, Straży Gminnej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji.
 

Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

1)       Ogrzewalnia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących Przystań - Gdańsk, ul. Mostowa 1a, tel. 500 261 484

2)       Noclegownia im. Św. Brata Alberta - Gdańsk, ul. Żaglowa 1, tel. 58 342 13 14

3)       Schronisko Stowarzyszenia „DOM” (wymagane skierowanie) – Kolbudy, ul. Wybickiego 37, tel. 503 441 868

4)      Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "PROMETEUSZ" (wymagane skierowanie) - Gdańsk, ul.   Zakopiańska 40, tel. 731 345 490

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

 

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2018 potrwa od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w gminie Kolbudy są:

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego które wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (200% wynosi 1402,00 zł)

- dla osoby w rodzinie 528 zł  (200% wynosi 1056,00 zł)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-30 11:27:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-20 08:19:21
 • Liczba odsłon: 2855
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 173504]

przewiń do góry