Na mocy Uchwały NR IV/20/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 stycznia 2011r. oraz Zarządzenia NR 65/2015 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 2 czerwca 2015r (z późn. zm.) został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy. W skład zespołu wchodzą:

 1. Piotr Frost – przewodniczący Zespołu, pracownik socjalny,
 2. Monika Krzykwa – zastępca przewodniczącego Zespołu, pracownik socjalny,
 3. Justyna Ludwikowska-Sielska – sekretarz Zespołu, asystent rodziny,
 4. Anna Bartosińska-Wiśniewska - GKPiRPAiPN, psycholog,
 5. Grażyna Rosa - GKPiRPAiPN, pedagog,
 6. Tomasz Graban - kurator sądowy,
 7. Krzysztof Łusiak – przedstawiciel Policji,
 8. Ryszard Pietrzak – przedstawiciel Policji,
 9. Mateusz Sarnowski - przedstawiciel Policji,
 10. Dariusz Flak - przedstawiciel Policji,
 11. Marta Bulińska-Biskup - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 12. Jolanta Kaminiecka - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 13. Koziara Anna - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 14. Anna Moskal - ZKiW w Kolbudach, pedagog,
 15. Aleksandra Naderza - ZKiW w Kolbudach, pedagog,
 16. Elżbieta Iwanek - ZKiW w Bielkówku, pedagog,
 17. Anna Kamińska - Szkoła Podstawowa w Pręgowie, pedagog,
 18. Sylwia Łukomska - Szkoła Podstawowa w Kowalach, pedagog,
 19. Barbara Krupa - Szkoła Podstawowa w Kowalach, pedagog,
 20. Paulina Wąsowicz - Szkoła Filialna w Buszkowach, pedagog,
 21. Tadeusz Wysocki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, lekarz.

 Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Kolbudy, a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do zespołu interdyscyplinarnego.  

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Kolbudach.


Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 4 lata.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

   

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-21 11:53:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-07 08:12:05
 • Liczba odsłon: 385
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 160262]

przewiń do góry