Opieka wytchnieniowa 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Gmina Kolbudy złożyła  wniosek do Wojewody Pomorskiego o przyznanie środków finansowych na realizację tego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnego.

Celem programu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Ilość osób objętych wsparciem w 2022r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 tel. 058 682-72-89 wew.10 i 11

karta_zgloszeniowa_-_opieka_wytchnieniowa

program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego
Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne – w ramach przewidzianych limitów czasowych.

Osoby zainteresowane opieką wytchnieniową muszą złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek (kartę zgłoszeniową) oraz pobrać Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej – do wypełnienia przez lekarza.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Gachowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-13 09:08:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-15 09:32:32
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237883]

przewiń do góry