Świadczenia rodzinne


zadanie realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.)

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych odbywa się na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.
Szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne -  Dz.U. z 2015r. poz. 2284.

Świadczeniami rodzinnymi są:
-    zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
-    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
-    świadczenia opiekuńcze czyli: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
-    świadczenie rodzicielskie

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:13:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 09:37:39
  • Liczba odsłon: 1013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237854]

przewiń do góry