Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz 1876) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Taka  forma pomocy przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi mogą być również przyznawane osobom, które wymagają pomocy a  rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi są świadczone przez opiekunki zatrudnione (umowa –zlecenie) przez GOPS Kolbudy.
 
Zasady przyznawania usług i odpłatności za w/w usługi  szczegółowo określa Uchwała Nr XVII/146/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, zmieniona Uchwałą Nr XI/89/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 sierpnia 2011r.


Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowiący podstawę ustalenia odpłatności za te usługi wynosi 0,9% kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

W 2021 r. koszt jednej godziny wynosi 25,00 zł.
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:02:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-28 10:05:29
  • Liczba odsłon: 812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237869]

przewiń do góry