Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy- zadanie własne gminy
Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na:  pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, opału, leków i leczenia, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu, dla osób bezdomnych i innych niemających dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne).
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe  może być przyznany specjalny zasiłek celowy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 06:58:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 11:56:42
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237843]

przewiń do góry