Zasiłek okresowy – zadanie własne gminy
Zasiłek ten jest przyznawany osobom i rodzinom  w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę oraz z uwagi na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,  przy czym dochód osoby czy rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 1058).  Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Kwota zasiłku okresowego, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie może być niższa niż 50 % różnicy między: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny (528,00 zł /os) a dochodem rodziny.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 06:58:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 11:56:15
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237834]

przewiń do góry