Świadczenia pieniężne i niepieniężne realizowane przez GOPS Kolbudy,   
wynikające z:

  -    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1876),

  -    uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (tekst jednolity: M.P. z 2015 poz. 821).


Świadczenia pieniężne:

-    zasiłek stały,
-    zasiłek okresowy,
-    zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
-    świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
(realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020).

Świadczenia niepieniężne:
-    praca socjalna,
-    składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-    składki na ubezpieczenie społeczne,
-    sprawienie pogrzebu,
-    schronienie,
-    posiłek,
-    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
-    pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 06:56:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 12:28:19
  • Liczba odsłon: 1145
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237823]

przewiń do góry