Na mocy Uchwały NR IV/20/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 stycznia 2011r. oraz Zarządzenia NR 65/2015 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 2 czerwca 2015 r. (z późn. zm.) został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy. W skład zespołu wchodzą:

 1. Piotr Frost – przewodniczący Zespołu, pracownik socjalny,
 2. Monika Krzykwa – zastępca przewodniczącego Zespołu, pracownik socjalny,
 3. Justyna Ludwikowska-Sielska – sekretarz Zespołu, asystent rodziny,
 4. Anna Raczak - GKPiRPAiPN, psycholog,
 5. Tomasz Graban - kurator sądowy,
 6. Adam Sokół – przedstawiciel Policji,
 7. Ryszard Pietrzak – przedstawiciel Policji,
 8. Mateusz Sarnowski - przedstawiciel Policji,
 9. Dariusz Flak - przedstawiciel Policji,
 10. Marta Bulińska-Biskup - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 11. Jolanta Kaminiecka - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 12. Koziara Anna - ZKiW w Lublewie, pedagog,
 13. Hanna Klamrowska - ZKiW w Kolbudach, pedagog,
 14. Aleksandra Naderza - ZKiW w Kolbudach, pedagog,
 15. Elżbieta Iwanek - ZKiW w Bielkówku, pedagog,
 16. Klaudia Prawdzik - ZKiW w Bielkówku, pedagog,
 17. Anna Kamińska - Szkoła Podstawowa w Pręgowie, pedagog,
 18. Sylwia Łukomska - Szkoła Podstawowa w Kowalach, pedagog,
 19. Barbara Krupa - Szkoła Podstawowa w Kowalach, pedagog,
 20. Paulina Wąsowicz - Szkoła Filialna w Buszkowach, pedagog,
 21. Tadeusz Wysocki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, lekarz.

 Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Kolbudy, a podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do zespołu interdyscyplinarnego.  

Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 4 lata.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

   

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w celach zapobiegawczych oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Jego zadaniem jest również rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-21 11:53:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03 10:19:31
 • Liczba odsłon: 1258
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 228101]

przewiń do góry