Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Gminie Kolbudy

83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1

tel. 58 692 07 37

kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

 

W związku z wytycznymi ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gminy mają obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z powyższym w gminie Kolbudy został stworzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 oraz na lata 2014 – 2020 .

Program ten skierowany jest w szczególności do ofiar przemocy w rodzinie ( w tym : dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia, księża) oraz innych podmiotów, które realizując swoje zadania mogą zetknąć się z problemem przemocy w rodzinie.

Realizatorami Programu są jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z   innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi oraz kościołem i związkami wyznaniowymi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przez cały grudzień w Gminie Kolbudy funkcjonował będzie Telefon Zaufania dedykowany dzieciom i młodzieży. Pod numerem 797 120 215 dyżur pełnić będzie psycholog kliniczny. Specjalista chętnie porozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z izolacją i nauką w trybie zdalnym, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania w warunkach pandemii. Porady będą udzielane również rodzicom, którzy zauważą niepokojące zachowania u swoich dzieci. 

Informacja o nowej formie pomocy udzielanej anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji przekazywana będzie uczniom przez wychowawców podczas lekcji. Stosowna informacja na ten temat przekazana zostanie dyrektorom placówek oświatowych.

HARMONOGRAM GRUDNIOWYCH DYŻURÓW:

Dzień miesiąca (grudzień)

Dzień tygodnia

Wykonywanie usług od–do

1

Wtorek

14:15-15:15

2

Środa

-

3

Czwartek

19:15-20:15

4

Piątek

19:30-20:30

5

Sobota

18:00-20:00

6

Niedziela

-

7

Poniedziałek

14:15-15:15

8

Wtorek

14:15-15:15

9

Środa

14:00-15:00

10

Czwartek

-

11

Piątek

-

12

Sobota

9:00-10:00

13

Niedziela

-

14

Poniedziałek

14:15-15:15

15

Wtorek

14:15-16:15

16

Środa

-

17

Czwartek

19:00-20:00

18

Piątek

19:00-20:00

19

Sobota

18:00-20:00

20

Niedziela

17:00-20:00

21

Poniedziałek

14:15-15:15

22

Wtorek

14:15-15:15

19:00-20:00

23

Środa

14:00-17:00

24

Czwartek

-

25

Święto

Piątek

17:00-20:00

26

Święto

Sobota

18:00-20:00

27

Niedziela

17:00-20:00

28

Poniedziałek

14:15-15:15

29

Wtorek

14:15-15:15

19:00-20:00 

30

Środa

14:15-15:15

19:00-20:00 

31

Czwartek

14:15-15:15

19:00-20:00

Dyżury Telefonu Zaufania zostały sfinansowane ze środków Gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-21 11:49:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-30 14:13:52
  • Liczba odsłon: 1486
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237879]

przewiń do góry