Uwaga !!! Od 01.01.2022 r. zmiana programu osłonowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01.01.2022 r. ustanawia się „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy.

Mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią zbyt duże obciążenie, mogą nadal korzystać z finansowego wsparcia gminy. Możliwość taką daje przyjęte Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/311/21 „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Osobami uprawnionymi do uzyskania Świadczenia są osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy,
 2. prowadzą jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 8 metrów sześciennych miesięcznie,
 3. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokości tej opłaty
 4. uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu, zbierają odpady w sposób selektywny,
 5. nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
 6. nie otrzymują świadczenia pieniężnego z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium uzależniona jest od zużycia wody w gospodarstwie domowym. 

Pomoc finansowa w ramach Kolbudzkiego Świadczenia udzielana jest na wniosek, do którego dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia m.in.  kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach od 03.01.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach pod numerem telefonu 58 682 72 89.

Osoby mające przyznany zasiłek celowy na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w ramach „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” nadal są uprawnione do otrzymywania ww. zasiłku do końca terminu wskazanego w decyzji administracyjnej.

gopskolbudy/nowy_wniosek

---------------------------------------------------------------------------------
Program osłonowy

Od 1 maja 2020 roku mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił będzie zbyt duże obciążenie będą mogli liczyć na wsparcie finansowe samorządu. Rada Gminy Kolbudy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

 

Od 1 listopada br. więcej osób będzie mogło skorzystać z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”. Rada Gminy Kolbudy przyjęła poprawki dotyczące kryteriów uprawniających mieszkańców do skorzystania z ulg przy opłatach za śmieci. Nowe, przyjęte jednomyślnie, regulacje wejdą w życie 1 listopada br.

Dzięki zmianom wprowadzonym do - przyjętej w marcu br. uchwały - osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu będą właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy, których dochód w przypadku:

 • gospodarstwa jednoosobowego – nie przekracza 4 206 zł „na rękę” (dotychczas 3 505 zł)
 • gospodarstwa dwuosobowego – nie przekracza 6 336 zł „na rękę” (dotychczas 5 280 zł)

Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium finansowe uzależniona będzie od zużycia wody w gospodarstwie domowym.

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego osoba otrzymująca „na rękę” nie więcej niż 4 206 zł i zużywająca do 4 metrów sześciennych wody za odbiór odpadów komunalnych zapłaci 40 złotych miesięcznie (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu).

Mieszkająca samotnie osoba zarabiająca „na rękę” nie więcej niż 4 206 zł, która zużywa wodę w przedziale od 4 do 8 metrów sześciennych, miesięcznie zapłaci za wywóz śmieci 60 złotych (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu).

Również 60 złotych (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu) zapłaci gospodarstwo dwuosobowe, którego miesięczne zużycie wody jest mniejsze lub równe 8 metrów sześciennych, a dochód nie przekracza 6 336 zł „na rękę”. 

Maksymalna stawka dla gospodarstw jednoosobowych zużywających do 4 metrów sześciennych wody wyniesie więc 40 zł. A najwyższa opłata dla gospodarstw jedno i dwuosobowych, które zużywają do 8 metrów sześciennych wody miesięcznie nie przekroczy 60 złotych.

W uzasadnieniu przyjętej przez Radę Gminy Kolbudy uchwały nowe kryteria pozwolą na objęcie Programem większej liczby mieszkańców. Postulaty sugerujące zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Programu kierowali do władz samorządowych mieszkańcy gminy. Osoby kontaktujące się z urzędem wnioskowały również o zwiększenie do 8 metrów sześciennych limitu zużycia wody w gospodarstwach jednoosobowych, jako kryterium uprawniającego do ubiegania się o wsparcie.

Pomoc finansowa w ramach Programu, tak jak dotychczas, udzielana będzie na wniosek, do którego dołączyć będzie trzeba dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia (m.in. kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym oraz zaświadczenie o dochodach). Oprócz kryteriów dochodowych warunkiem uprawniającym do skorzystania z Programu jest również terminowe wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich selektywna zbiórka.

Nowe kryteria będą stosowane w przypadku wniosków złożonych w ramach Programu przed 1 listopada, lecz jeszcze nie rozpatrzonych. Decyzje wydane przed wejściem w życia uchwały będą mogły być zmienione w trybie ustawy o pomocy społecznej.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Gachowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-09 13:32:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 07:52:14
 • Liczba odsłon: 1026
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237890]

przewiń do góry