Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Gmina Kolbudy złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego o przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.

Program skierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z życia społecznego.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji
i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Aby skorzystać z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Korzystanie z usług asystentów osobistych jest bezpłatne dla osób zainteresowanych tego typu wsparciem. Koszty realizacji usług asystenta zostaną pokryte ze środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

Ilość osób objętych wsparciem w 2022r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11

karta_zgloszeniowa_-_asystent

program_asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Program skierowany do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci poniżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Mogą Oni wystąpić z wnioskiem o przydzielenie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w celu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym (podejmowaniu aktywności społecznych i przeciwdziałania ich dyskryminacji).

Do zadań Asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w robieniu zakupów i w załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie karty_zgloszenia.docx do programu, dostępnej także w siedzibie Ośrodka. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Korzystanie z programu jest bezpłatne dla osób zainteresowanych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Gachowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-13 09:08:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-15 09:28:24
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237876]

przewiń do góry