Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 
    Jednorazowa zapomoga (w wysokości 1 000,00 zł) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.  
    Jednorazowa zapomoga przysługuje pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego (lub zaświadczenia wystawionego przez położną) potwierdzającego pozostawanie kobiety w okresie ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.
    Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:16:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 12:07:37
  • Liczba odsłon: 665
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237877]

przewiń do góry