Informujemy, że wnioski można składać elektronicznie poprzez system Empatia ( https://empatia.mpips.gov.pl/ ) lub poprzez bankowość elektroniczną.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WNIOSKI DO POMOCY SPOŁECZNEJ:
 
wniosek-o-pomoc.odt
 
zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.doc
 
druk_zaswiadczenie_o_dochodach.docx
 
druk-oswiadczenie-o-dochodzie-jednorazowym.docx
 
druk-oswiadczenie-o-stanie-majatkowym.doc
 
druk-oswiadczenie-o-sytuacji-bytowej.docx
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne) można pobrać ze stron internetowych MRPiPS w ramach projektu Emp@tia (wnioski są dostępne zarówno w formacie *.pdf do wydruku i wypełnienia ręcznego jak i aktywne do wypełnienia elektronicznie):
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny1
 
wniosek_o_zasilek_rodzinny___klauzula_rodo.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego) można pobrać ze stron internetowych MRPiPS w ramach projektu Emp@tia (wnioski są dostępne zarówno w formacie *.pdf do wydruku i wypełnienia ręcznego jak i aktywne do wypełnienia elektronicznie): :

wniosek_na_fa.pdf

zalaczniki_do_wniosku_fa.pdf

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne można pobrać ze stron internetowych kancelarii sejmu - link poniżej):

  https://www.gov.pl/web/rodzina/iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

wniosek_o_becikowe___klauzula_rodo.pdf
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1234) od 1 stycznia 2012 r. osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka będą zobowiązane do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarskie , którego wzór znajduje się w rozporządzeniu
(link poniżej):

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101831234&type=2


becikowe_-_zaswiadczenie_potw._pozost._pod_opieka_medyczna.pdf

----------------------------------------------------------------------------

Regulamin wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

  regulamin_stypendium.pdf


Zaświadczenie o dochodach (dotyczy stypendium oraz wniosków  o przyznanie pomocy społecznej):

zaswiadczenie_o_dochodach_do_pomocy_spolecznej_wzor.pdf

 
  Rozporządzenie Rady Ministrów można pobrać pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000823


----------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zaświadczenie o wysokości dochodów w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego:

 

wzor_wniosku_o_dodatek_mieszkaniowy-zalacznik_nr_1.doc

wzor_deklaracji_o_dochodach-zalacznik_nr_2.docx

oswiadczenie_dla_zarzadcy.pdf

zaswiadczenie_do_zakladu_pracy.pdf

klauzule_zgody.doc

----------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego :

   de__nowy.docx

UWAGA!!!

Dodatek energetyczny przysługuje TYLKO osobom, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy oraz są stroną umowy na dostarczanie energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

 
UWAGA!!!
Składający wniosek ma obowiązek przedstawić oryginał umowy z zakładem energetycznym.
----------------------------------------------------------------------------
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-08 09:42:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-10 11:23:30
  • Liczba odsłon: 4713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237874]

przewiń do góry