DOBRY START

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dzieci do ukończenia 20. roku życia oraz do 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które rozpoczynają rok szkolny. Świadczenie jest przyznawane niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Świadczenie nie przysługuje w przypadku dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, "zerówek" oraz młodzieży uczącej się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.

 

Jak dostać świadczenie Dobry Start ?

Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Wniosek może być złożony przez mamę lub tatę dziecka, jego opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, a także przez rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub przez dyrektora placówki opiekuńcz0-wychowawczej.

 

W jakim terminie złożyć wniosek?

 

  • od dnia  1 lipca za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
  • od  dnia  1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Uwaga! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o w/w świadczenia składamy:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1., w godzinach:

- poniedziałek: od 7:30 do 17:00

- środa: od 7:30 do 15:30

- wtorek, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:00

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, zostaną one rozpatrzone maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

DECYZJE

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia Dobry Start zrezygnowano z konieczności wydania decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego adres e-mail.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-09 15:09:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-01 09:41:08
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 173550]

przewiń do góry